Strategie in geval van bloeding of ingrepen

Uit Stolling en Antistolling
Ga naar: navigatie, zoeken

Farmacologische strategie voor couperen in geval van bloeding/ingreep bij VKA

 • Geef patiënten met VKA-gerelateerde ernstige bloedingen en acute interventies vier factoren concentraat (PCC) (vaste dosis of gewichtsafhankelijk) en geen plasma (fresh frozen plasma (FFP). Geef daarbij ook vitamine K 5 tot 10 mg IV.


Farmacologische strategie voor couperen in geval van bloeding/ingreep bij LMWH/ongefractioneerde heparine

 • Gebruik voor het couperen van ongefractioneerde heparine bij een klinisch relevante bloeding of spoedingreep protamine
 • Overweeg protamine voor het couperen van LMWH bij een klinisch relevante bloeding.
 • Overweeg protamine bij spoedingrepen onder LMWH. Houd er rekening mee dat het effect onvolledig is.
 • Overweeg rFVIIa voor levensbedreigende bloedingen onder fondaparinux.


Farmacologische strategie voor couperen in geval van bloeding/ingreep bij DOACs

 • Overweeg om bij een levensbedreigende bloeding onder Xa remmers PCC 50E/kg te geven Overweeg om bij niet levensbedreigende maar wel ernstige bloedingen PCC 25E/kg of PCC 50E/kg te geven.
 • Overweeg om bij een levensbedreigende bloeding onder dabigatran idarucizumab 5 gram te geven
 • Stel spoedingrepen bij patiënten die DOACs gebruiken, tenminste één halfwaardetijd van het desbetreffende middel uit. Indien uitstel tot een levensbedreigende situatie leidt, overweeg dan bij gebruik van Xa remmers om PCC 50e/kg te geven. Houd in dat geval bij de ingreep rekening met een aanhoudend verhoogde bloedingsneiging. Indien uitstel tot een levensbedreigende situatie leidt, overweeg dan bij gebruik van dabigatran om idarucizumab 5 g te geven.


Farmacologische strategie voor couperen in geval van bloeding bij trombocytenaggregatieremmers

 • Overweeg om bij ernstige en levensbedreigende gastro-intestinale, traumatische of intracerebrale bloedingen onder TAR gebruik een trombocyten transfusie te geven.
 • Geef geen DDAVP bij ernstige en levensbedreigende gastro-intestinale, traumatische of intracerebrale bloeding onder TAR gebruik.


Herstarten antistollingstherapie

 • Bij iedere patiënt die een ernstige bloeding (intracraniele bloedingen, gastro-intestinale bloedingen) heeft doorgemaakt tijdens het gebruik van antistollingstherapie, dient het risico op een infarct of trombose te worden afgewogen tegen een nieuwe bloeding wanneer antistollingstherapie wordt hervat
 • Maak in multidisciplinair overleg de afweging of en wanneer antistollingstherapie na een gastro-intestinale bloeding, intracraniële bloeding of traumatisch hersenletsel onder antistollingstherapie moet worden hervat. Overweeg de antistolling niet te snel te hervatten: twee weken na een ernstige gastro-intestinale bloeding, één tot tien weken na een intracraniële bloeding.