Laag Moleculair Gewicht Heparine

Uit Stolling en Antistolling
Ga naar: navigatie, zoeken

In de jaren `90 zijn veel studies verschenen waarin de effectiviteit m.b.t. tromboseprofylaxe van de LMWH is aangetoond. LMWH heeft thans de voorkeur boven ongefractioneerde heparine op grond van een vergelijkbare en mogelijk iets grotere effectiviteit en op grond van een vergelijkbare veiligheid alsmede praktische overwegingen. LMWH wordt geassocieerd met een lager risico op osteoporose en heparine geïnduceerde trombocytopenie. LMWH verdient de voorkeur boven ongefractioneerde heparine, coumarinederivaten, dextranen en plaatjesremmers na gewrichtsvervangende operaties van knie of heup. LMWH kan eenmaal daags gegeven worden zonder dat bij de meeste patiënten laboratoriumcontroles noodzakelijk zijn.


Dosering LMWH

Er bestaan zeer weinig studies waarin verschillende doseringen van LMWH met elkaar zijn vergeleken. Aanvankelijk werd LMWH in een gewichtsafhankelijke dosis toegepast. Het blijkt echter dat lichaamsgewicht geen voorspellende waarde heeft voor anti-Xa activiteit en algemeen wordt aangenomen dat bij volwassenen in de meeste situaties waarin preventie van veneuze trombo-embolie noodzakelijk is, volstaan kan worden met LMWH in een gewichtsonafhankelijke dosering. Een gedifferentiëerde preventieve behandeling afhankelijk van het type operatie is komen te vervallen, aangezien uit diverse studies is gebleken dat de risico’s vergelijkbaar zijn. Bij volwassenen kan in de meeste gevallen volstaan worden met nadroparine 1 dd 0.3 ml (2850 anti-Xa eenheden). Dit vormt het standaard profylactische beleid.

Nadroparine-calcium (Fraxiparine®) is beschikbaar in een wegwerpspuit van 0,3 en 0.6 ml (9.500 IE anti-Xa per ml), overeenkomstig met respectievelijk 2.850 en 5.700 IE anti-Xa eenheden. Voor de behandeling van trombose bestaat er sinds kort ook Fraxodi® in een oplossing van 19.000 IE anti-Xa per ml. Deze LMWH is identiek aan nadroparine, echter dubbel geconcentreerd en te gebruiken als eenmaal daagse injectie. Een wegwerpspuit van 0.6 ml Fraxodi® bevat 11.400 IE anti-Xa en een wegwerpspuit van 0.8 ml Fraxodi® bevat 15.200 IE anti-Xa.

LMWH Standaard profylactische dosering Intensieve profylactische dosering Therapeutische dosering
Dalteparine (Fragmin®) 1 dd 2500 IE s.c. 1 dd 5000 IE s.c. 1 dd 200 IE/kg, max. 18.000 IE dd
Enoxaparine (Clexane®) 1 dd 20 mg s.c. (0,2 ml) 1 dd 40 mg s.c. (0,4 ml) 1 dd 1,5 mg/kg of 2dd 1 mg/kg s.c.
Nadroparine (Fraxiparine®) 1 dd 2850 IE anti-Xa s.c. (0,3 ml) 1 dd 5700 IE anti-Xa s.c. (0,3 ml) 2 dd 85,5 IE anti- Xa/kg s.c.
Nadroparine (Fraxodi®) 1 dd 171 IE anti-Xa/kg s.c.
Tinzaparine (Innohep®) 1 dd 3500 IE anti-Xa s.c. 4500 IE anti-Xa s.c. 1 dd 175 IE anti-Xa/kg s.c.